Chọn lọc :
Kerry FC
0
68'
4
Waterford United
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 21.00 10.50 1.04 1.08 -0.50 0.80 0.89 5.00 0.97
Ladbrokes 201.00 201.00 1.00 0.18 2.50 3.50
Bet365 41.00 26.00 1.00 1.02 -0.50 0.77 0.82 5.00 0.97
SNAI 28.00 13.00 1.03
William hill 71.00 71.00 1.00
Betway
Easybet 41.00 26.00 1.01 1.04 -0.50 0.82 0.84 5.00 0.99
Wade 91.00 15.00 1.01 0.89 -0.75 0.98 0.90 5.00 0.95
Mansion88 80.00 10.00 1.01 1.03 -0.50 0.85 0.86 5.00 1.00
Interwetten 25.00 11.00 1.04 0.55 3.50 1.20
10Bet 54.00 36.00 1.01 0.98 -0.50 0.73 0.77 5.00 0.98
188Bet 21.00 10.50 1.04 1.09 -0.50 0.81 0.90 5.00 0.98
12Bet 80.00 10.00 1.01 0.78 -0.75 1.11 0.77 5.00 1.09
Sbobet 1.16 -0.50 0.66 0.92 5.00 0.88
WewBet 24.00 15.60 1.01 1.02 -0.50 0.86 0.86 5.00 1.00
18Bet 71.00 30.00 1.01 1.02 -0.50 0.80 0.85 5.00 0.95
Pinnacle 39.91 17.72 1.04 1.00 -3.00 0.83 0.96 4.00 0.85
HK
BKMA
2
71'
4
FC Avan Academy
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 21.00 12.00 1.01 1.28 0.00 0.64 0.81 6.75 1.03
Ladbrokes
Bet365 0.88 -1.25 0.93 0.98 2.75 0.83
SNAI 4.25 3.90 1.60
William hill 51.00 19.00 1.02 0.67 2.50 1.10
Betway
Easybet 21.00 12.00 1.01 0.65 -0.25 1.32 0.83 6.75 1.05
Wade 41.00 9.50 1.03 1.14 0.00 0.70 0.75 6.75 1.08
Mansion88 104.00 7.60 1.02 1.12 0.00 0.73 0.73 6.75 1.09
Interwetten 26.00 14.00 1.01 0.52 6.50 1.37
10Bet 64.00 12.00 1.03 0.94 0.00 0.58 0.59 6.75 0.93
188Bet 21.00 12.00 1.01 1.29 0.00 0.65 0.82 6.75 1.04
12Bet 98.00 7.60 1.02 1.12 0.00 0.73 0.69 6.75 1.14
Sbobet 55.00 7.60 1.03 1.09 0.00 0.75 0.80 6.75 1.02
WewBet 3.68 3.61 1.67 0.84 -0.75 1.00 0.81 2.75 1.01
18Bet 45.00 13.00 1.01 1.16 0.00 0.65 0.76 6.75 1.00
Pinnacle 4.36 3.97 1.74 0.92 -0.75 0.92 0.92 2.75 0.92
HK
TuPS
0
76'
3
ToTe
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 201.00 201.00 1.00 0.44 2.50 1.65
Bet365 41.00 26.00 1.01 0.97 -0.25 0.82 0.75 3.50 1.05
SNAI
William hill 61.00 56.00 1.00
Betway
Easybet 41.00 26.00 1.01 0.96 -0.25 0.86 0.74 3.50 0.99
Wade 51.00 11.00 1.01 0.91 -0.25 0.88 0.73 3.50 0.98
Mansion88 100.00 8.30 1.01
Interwetten 80.00 15.00 1.02
10Bet 43.00 30.00 1.01 0.93 -0.25 0.59 0.89 3.75 0.62
188Bet
12Bet 100.00 8.30 1.01 0.97 -0.25 0.83 1.04 3.75 0.76
Sbobet 48.00 6.80 1.01
WewBet 19.40 12.80 1.01 0.94 -0.25 0.86 0.73 3.50 1.07
18Bet 41.00 26.00 1.01 0.92 -0.25 0.82 0.75 3.50 0.97
Pinnacle 63.31 20.70 1.01 0.83 -0.50 0.90 0.78 3.00 0.97
HK
IF Lyseng (w)
2
72'
3
巴布安特女足
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 10.00 4.33 1.28 0.95 0.00 0.85 1.10 6.00 0.70
SNAI
William hill 13.00 4.20 1.22
Betway
Easybet 0.96 0.00 0.81 1.10 6.00 0.71
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet 9.00 3.80 1.33 0.91 0.00 0.85 1.14 6.00 0.63
18Bet 11.50 4.20 1.29 0.92 0.00 0.82 1.08 6.00 0.69
Pinnacle 9.39 3.91 1.35 1.00 0.00 0.75 0.92 6.25 0.83
HK
France U18
1
Giữa hiệp
2
Saudi Arabia U23
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.50 3.25 1.70 0.87 0.25 0.99 1.04 4.75 0.80
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet 4.50 3.25 1.70 0.88 0.25 1.00 1.05 4.75 0.81
12Bet 0.97 0.25 0.93 0.93 4.50 0.95
Sbobet 0.93 0.25 0.97 0.87 4.50 1.01
WewBet 5.55 3.36 1.65
18Bet 4.50 3.25 1.71 0.84 0.25 0.96 1.03 4.75 0.79
Pinnacle
HK
Septemvri Simitli
1
Giữa hiệp
0
Botev Vratsa
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.55 3.90 4.00 0.75 0.25 0.90 0.90 2.75 0.65
Crown 1.22 4.95 10.00 0.82 0.25 1.02 1.01 2.75 0.81
Ladbrokes 1.25 4.80 12.00 0.70 2.50 1.05
Bet365
SNAI
William hill 1.25 4.50 11.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.22 5.00 10.00 0.84 0.25 1.04 1.03 2.75 0.83
Wade 1.25 5.00 11.50 0.83 0.25 1.00 1.00 2.75 0.83
Mansion88 1.24 4.40 11.00 0.79 0.25 1.05 0.76 2.50 1.06
Interwetten 1.20 5.50 13.00 0.90 0.50 0.75 0.62 2.50 1.07
10Bet 1.21 5.25 14.00 0.66 0.25 0.92 0.77 2.75 0.79
188Bet 1.22 4.95 10.00 0.83 0.25 1.03 1.02 2.75 0.82
12Bet 1.24 4.40 11.00 0.79 0.25 1.05 1.00 2.75 0.82
Sbobet 1.20 4.40 15.50 1.09 0.50 0.75 1.02 2.75 0.80
WewBet 1.25 4.58 9.35 0.79 0.25 1.05 1.00 2.75 0.82
18Bet 1.23 5.00 10.50 0.81 0.25 1.04 1.01 2.75 0.83
Pinnacle 1.26 4.98 12.39 1.06 0.50 0.78 0.98 2.75 0.83
HK
Pirin Blagoevgrad
2
Giữa hiệp
0
Spartak Varna
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.50 3.80 4.50 0.97 1.00 0.73 0.78 2.50 0.82
Crown 1.03 10.00 20.00 0.84 0.00 1.00 0.99 3.25 0.83
Ladbrokes 1.06 12.00 41.00 0.30 2.50 2.25
Bet365
SNAI 1.55 4.00 5.00
William hill 1.05 11.00 29.00 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 1.03 10.00 20.00 0.86 0.00 1.02 1.01 3.25 0.85
Wade 1.05 10.00 26.00 0.73 0.00 1.13 0.95 3.25 0.88
Mansion88 1.05 6.80 52.00 0.77 0.00 1.07 1.02 3.25 0.80
Interwetten 1.05 9.75 26.00 0.90 1.00 0.75 0.15 2.50 3.25
10Bet 1.04 13.00 37.00 0.62 0.00 0.98 0.81 3.25 0.75
188Bet 1.03 10.00 20.00 0.85 0.00 1.01 1.00 3.25 0.84
12Bet 1.05 6.70 49.00 0.77 0.00 1.07 0.98 3.25 0.84
Sbobet 1.05 7.00 40.00 0.74 0.00 1.11 1.00 3.25 0.82
WewBet 1.05 8.80 18.30 0.77 0.00 1.07 1.02 3.25 0.80
18Bet 1.02 9.50 39.00 0.81 0.00 1.04 1.01 3.25 0.82
Pinnacle 1.05 12.81 37.62 0.77 0.00 1.06 0.80 3.25 1.01
HK
FC Hebar Pazardzhik
1
Giữa hiệp
0
Beroe Stara Zagora
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao 1.78 3.10 3.70 1.00 0.25 0.65 0.65 2.00 0.90
Crown 1.24 4.50 11.00 1.14 0.25 0.71 0.71 2.00 1.12
Ladbrokes 1.25 4.50 15.00 1.50 2.50 0.44
Bet365 1.25 4.75 15.00 1.12 0.25 0.75 1.15 2.25 0.72
SNAI 1.75 3.40 4.25
William hill 1.25 4.33 12.00 1.30 2.50 0.57
Betway
Easybet 1.25 4.80 15.00 1.14 0.25 0.76 1.16 2.25 0.74
Wade 1.83 3.25 4.40 0.85 0.50 0.93 1.02 2.25 0.78
Mansion88 1.26 4.00 14.00 1.13 0.25 0.72 0.72 2.00 1.11
Interwetten 1.25 4.60 14.00 0.60 0.50 1.10 0.27 1.50 2.15
10Bet 1.26 4.25 13.00 1.02 0.25 0.59 0.98 2.25 0.62
188Bet 1.24 4.50 11.00 1.16 0.25 0.72 0.72 2.00 1.13
12Bet 1.26 4.00 14.00 1.13 0.25 0.72 1.13 2.25 0.70
Sbobet 1.22 3.95 20.00 1.09 0.25 0.75 0.72 2.00 1.11
WewBet 1.24 4.09 11.80 1.13 0.25 0.72 0.72 2.00 1.11
18Bet 1.25 4.60 13.00 1.14 0.25 0.73 1.14 2.25 0.71
Pinnacle 1.30 4.25 18.57 1.14 0.25 0.75 0.70 2.00 1.20
HK
Rivers United
1
Giữa hiệp
0
Remo Stars
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 1.18 6.00 23.00 0.92 0.25 0.87 0.95 2.00 0.85
SNAI
William hill 1.20 4.50 15.00
Betway
Easybet 1.18 6.00 23.00 0.94 0.25 0.85 0.93 2.00 0.86
Wade
Mansion88
Interwetten 1.20 5.25 22.00 1.80 2.50 0.35
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet 1.24 3.55 21.00 0.95 0.25 0.85 0.99 2.00 0.81
WewBet 1.14 4.24 10.80 0.95 0.25 0.75 0.90 2.00 0.80
18Bet 1.16 5.25 22.00 0.93 0.25 0.81 0.92 2.00 0.82
Pinnacle 1.19 4.71 13.77 0.82 0.25 0.86 0.70 2.00 1.01
HK
KPV/Akatemia
1
Giữa hiệp
1
Korsnas FF
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 9.00 4.40 1.30 0.04 2.50 12.00
Bet365 13.00 8.00 1.13 1.10 -2.25 0.70 0.98 4.00 0.83
SNAI
William hill 29.00 17.00 1.03
Betway
Easybet 13.00 8.00 1.06 1.11 -2.25 0.70 0.93 4.00 0.84
Wade 9.00 4.60 1.30 0.80 -1.50 0.98 0.75 4.50 0.95
Mansion88
Interwetten
10Bet 8.25 4.85 1.25 0.76 -1.50 0.72 0.81 5.00 0.68
188Bet
12Bet 7.70 4.30 1.32 0.82 -1.50 0.98 0.96 4.75 0.84
Sbobet
WewBet 14.40 8.85 1.01 0.87 -1.50 0.83 0.91 4.75 0.79
18Bet 8.75 4.90 1.28 0.85 -1.50 0.89 0.93 4.75 0.81
Pinnacle 7.05 4.96 1.26 0.75 -1.75 0.93 0.77 4.75 0.90
HK
Cesar Vallejo Reserves
0
Giữa hiệp
0
UTC Cajamarca Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.40 3.50 7.00 1.70 2.50 0.40
Bet365 1.50 3.60 7.00 0.95 1.00 0.85 0.80 1.75 1.00
SNAI
William hill 1.73 2.90 5.50
Betway
Easybet 1.50 3.60 7.00 0.96 1.00 0.83 0.79 1.75 1.01
Wade 1.45 3.30 8.00 0.91 1.00 0.78 0.80 1.75 0.93
Mansion88 1.42 3.40 8.10 0.81 1.00 0.99 0.79 1.75 1.01
Interwetten
10Bet 1.46 3.05 7.50 0.74 1.00 0.74 0.63 1.75 0.87
188Bet
12Bet 1.42 3.40 8.10 0.81 1.00 0.99 0.79 1.75 1.01
Sbobet
WewBet 1.46 3.36 7.10 0.81 1.00 0.99 0.79 1.75 1.01
18Bet 1.48 3.60 7.00 0.76 1.00 0.99 0.77 1.75 0.98
Pinnacle
HK
Universitario de Deportes Reserves
3
Giữa hiệp
0
Cusco FC Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 1.00 151.00 126.00 0.08 2.50 6.50
Bet365 1.00 41.00 51.00 0.97 1.00 0.82 1.02 5.00 0.77
SNAI
William hill 1.00 56.00 67.00
Betway
Easybet 1.00 41.00 51.00 0.99 1.00 0.81 1.01 5.00 0.79
Wade 1.00 11.50 29.00 0.95 1.00 0.75 1.02 5.00 0.73
Mansion88 1.01 8.50 80.00 0.86 1.00 0.94 1.04 5.00 0.76
Interwetten
10Bet 1.01 19.00 43.00 0.83 1.00 0.66 0.63 4.75 0.87
188Bet
12Bet 1.01 8.50 80.00 0.86 1.00 0.94 1.04 5.00 0.76
Sbobet
WewBet 1.09 7.40 13.50 0.86 1.00 0.94 0.73 4.75 1.07
18Bet 1.01 46.00 276.00 0.89 1.00 0.85 1.01 5.00 0.75
Pinnacle 1.01 22.99 57.55 0.88 1.00 0.86 0.98 5.00 0.77
HK
Atletico Grau Reserves
0
34'
1
Academia Deportiva Cantolao Reserves
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes 4.50 3.50 1.67 0.44 2.50 1.60
Bet365 4.75 4.00 1.61 1.00 0.25 0.80 0.80 3.00 1.00
SNAI
William hill 4.50 3.50 1.65 0.53 2.50 1.38
Betway
Easybet 4.80 4.00 1.62 1.01 0.25 0.79 0.77 3.00 1.04
Wade 4.50 3.60 1.62 0.83 0.25 0.85 1.00 3.25 0.75
Mansion88 0.92 0.25 0.88 0.79 3.00 1.01
Interwetten
10Bet 3.95 3.40 1.64 0.74 0.25 0.74 0.64 3.00 0.85
188Bet
12Bet 0.91 0.25 0.89 0.78 3.00 1.02
Sbobet
WewBet 4.41 3.40 1.66 0.92 0.25 0.88 0.91 3.00 0.89
18Bet 4.20 3.50 1.75 0.86 0.25 0.88 0.78 3.00 0.98
Pinnacle 3.56 3.78 1.79 0.96 0.50 0.79 0.94 3.50 0.81
HK
NJS
0
28'
0
Klubi 04 Helsinki
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 4.60 3.35 1.72 0.92 -0.75 0.96 0.78 2.00 1.08
Ladbrokes 4.60 3.50 1.65 1.10 2.50 0.67
Bet365 5.00 3.60 1.66 0.92 -0.75 0.87 1.00 2.25 0.80
SNAI
William hill 5.00 3.20 1.62 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 4.60 3.40 1.72 0.94 -0.75 0.98 1.08 2.25 0.82
Wade 5.25 3.50 1.70 0.88 -0.75 0.91 0.98 2.25 0.80
Mansion88 4.95 3.15 1.66 0.96 -0.75 0.88 1.07 2.25 0.75
Interwetten 4.80 3.70 1.65 3.00 3.50 0.20
10Bet 5.00 3.50 1.57 0.76 -0.75 0.80 0.66 2.00 0.92
188Bet 4.60 3.35 1.72 0.93 -0.75 0.97 0.79 2.00 1.09
12Bet 5.00 3.25 1.64 0.99 -0.75 0.85 1.00 2.25 0.82
Sbobet 4.40 3.35 1.69 0.90 -0.75 0.94 0.97 2.25 0.85
WewBet 4.81 3.29 1.64 0.96 -0.75 0.88 0.76 2.00 1.06
18Bet 4.80 3.45 1.67 0.88 -0.75 0.86 1.03 2.25 0.73
Pinnacle 5.85 4.08 1.54 0.90 -1.00 0.95 0.90 2.50 0.93
HK
I-Kissat
2
27'
0
Atlantis
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
JS Hercules
0
29'
0
RoPS Rovaniemi
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.53 3.20 2.53 0.99 0.00 0.89 0.95 2.25 0.91
Ladbrokes 2.37 3.10 2.70 1.10 2.50 0.65
Bet365 2.60 3.40 2.60 0.92 0.00 0.87 0.95 2.25 0.85
SNAI
William hill 2.45 3.10 2.50 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 2.50 3.20 2.50 1.01 0.00 0.91 0.97 2.25 0.93
Wade 2.70 3.20 2.60 0.93 0.00 0.85 0.91 2.25 0.87
Mansion88 2.55 2.87 2.63 0.89 0.00 0.95 0.98 2.25 0.84
Interwetten 2.50 3.40 2.45 2.80 3.50 0.22
10Bet 2.45 3.00 2.55 0.80 0.00 0.76 0.78 2.25 0.78
188Bet 2.53 3.20 2.53 1.00 0.00 0.90 0.96 2.25 0.92
12Bet 2.53 2.92 2.61 0.89 0.00 0.95 0.91 2.25 0.91
Sbobet 2.61 3.05 2.44 0.99 0.00 0.85 0.98 2.25 0.84
WewBet 2.49 3.05 2.55 0.89 0.00 0.95 0.94 2.25 0.88
18Bet 2.50 3.20 2.65 0.91 0.00 0.84 0.91 2.25 0.83
Pinnacle 2.44 3.38 2.79 0.80 0.00 1.07 0.95 2.50 0.88
HK
Dundalk
1
32'
1
UC Dublin
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.28 4.75 11.50 1.02 1.50 0.86 1.01 4.25 0.85
Ladbrokes 1.25 4.33 13.00 0.08 2.50 7.00
Bet365 1.28 4.75 12.00 1.00 1.50 0.85 1.02 4.25 0.82
SNAI 1.23 5.75 11.00
William hill 1.29 4.33 10.00 0.57 2.50 1.30
Betway
Easybet 1.28 4.80 11.50 1.04 1.50 0.90 1.03 4.25 0.89
Wade 1.29 4.75 13.00 1.00 1.50 0.83 1.02 4.25 0.80
Mansion88 1.28 4.65 12.00 1.02 1.50 0.90 1.05 4.25 0.85
Interwetten 1.27 4.60 12.00 0.75 1.50 0.95 1.20 4.50 0.60
10Bet 1.29 4.40 13.00 0.76 1.25 0.94 0.89 4.25 0.85
188Bet 1.28 4.75 11.50 1.03 1.50 0.89 1.02 4.25 0.88
12Bet 1.29 4.55 12.00 1.04 1.50 0.88 1.02 4.25 0.88
Sbobet 1.28 4.80 11.50 1.04 1.50 0.88 1.08 4.25 0.82
WewBet 1.26 4.30 10.20 1.00 1.50 0.90 1.04 4.25 0.84
18Bet 1.29 4.70 12.00 1.00 1.50 0.81 1.00 4.25 0.81
Pinnacle 1.68 3.76 5.03 0.90 1.75 0.96 0.91 3.50 0.94
HK
Cork City
0
29'
0
Bohemians
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 3.20 2.70 2.51 0.74 -0.25 1.16 0.98 1.50 0.88
Ladbrokes 3.20 2.50 2.50 2.75 2.50 0.25
Bet365 3.25 2.62 2.60 0.72 -0.25 1.15 0.97 1.50 0.87
SNAI 3.10 3.10 2.30
William hill 3.25 2.50 2.50 1.25 2.50 0.60
Betway
Easybet 3.20 2.70 2.50 1.24 0.00 0.74 1.00 1.50 0.92
Wade 3.30 2.63 2.55 1.13 0.00 0.68 0.90 1.50 0.93
Mansion88 3.40 2.43 2.66 0.72 -0.25 1.25 1.03 1.50 0.87
Interwetten 3.10 2.75 2.45 1.10 0.00 0.65 2.60 2.50 0.25
10Bet 3.10 2.65 2.50 1.06 0.00 0.67 0.87 1.50 0.87
188Bet 3.20 2.70 2.51 0.75 -0.25 1.20 1.01 1.50 0.89
12Bet 3.40 2.45 2.66 0.72 -0.25 1.25 1.00 1.50 0.90
Sbobet 3.60 2.47 2.52 0.78 -0.25 1.16 0.99 1.50 0.91
WewBet 3.03 2.51 2.54 0.71 -0.25 1.23 1.02 1.50 0.86
18Bet 3.25 2.65 2.55 0.70 -0.25 1.15 0.95 1.50 0.85
Pinnacle 3.24 2.80 2.60 0.74 -0.25 1.18 0.93 1.75 0.93
HK
Cobh Ramblers
0
29'
0
Longford Town
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 2.08 2.93 3.60 1.08 0.50 0.80 0.83 1.75 1.03
Ladbrokes 2.00 2.87 3.70 1.70 2.50 0.40
Bet365 2.10 3.00 3.75 0.77 0.25 1.02 0.87 1.75 0.92
SNAI 1.60 4.00 4.75
William hill 2.05 2.75 3.75 0.80 2.50 0.91
Betway
Easybet 2.08 2.90 3.60 1.10 0.50 0.77 0.79 1.75 1.05
Wade 2.05 3.00 4.10 1.06 0.50 0.83 1.08 2.00 0.80
Mansion88 2.16 2.71 3.75 0.84 0.25 1.04 0.89 1.75 0.97
Interwetten 2.00 2.95 3.85 1.75 2.50 0.40
10Bet 1.95 2.90 4.25 0.88 0.50 0.82 0.76 1.75 0.99
188Bet 2.09 2.93 3.55 0.81 0.25 1.09 0.84 1.75 1.04
12Bet 2.06 2.79 3.90 1.06 0.50 0.82 0.83 1.75 1.03
Sbobet 2.16 2.80 3.35 0.84 0.25 1.04 0.89 1.75 0.97
WewBet 2.08 2.81 3.50 0.84 0.25 1.04 0.87 1.75 0.99
18Bet 2.05 3.00 3.90 0.79 0.25 1.03 0.84 1.75 0.97
Pinnacle 1.95 3.27 4.06 0.96 0.50 0.89 0.79 2.00 1.07
HK
Salthill Devon Galway
4
32'
0
Finn Harps
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365
SNAI
William hill
Betway
Easybet
Wade
Mansion88
Interwetten
10Bet
188Bet
12Bet
Sbobet
WewBet
18Bet
Pinnacle
HK
Dinamo Tbilisi
0
29'
0
Sam tedya
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.26 4.65 9.20 0.98 1.50 0.86 0.88 2.50 0.94
Ladbrokes 1.25 4.60 11.00 0.83 2.50 0.87
Bet365 1.33 4.33 8.00 1.00 1.50 0.80 0.92 2.50 0.87
SNAI
William hill 1.29 4.20 9.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 1.26 4.70 9.20 1.00 1.50 0.88 1.10 2.75 0.76
Wade 1.29 4.75 10.00 0.93 1.50 0.83 0.85 2.50 0.93
Mansion88 1.33 4.10 8.00 1.07 1.50 0.77 0.95 2.50 0.87
Interwetten 1.30 4.80 9.50 2.05 3.50 0.33
10Bet 1.27 4.40 8.25 0.79 1.50 0.69 0.70 2.50 0.78
188Bet 1.26 4.65 9.20 0.99 1.50 0.87 0.92 2.50 0.92
12Bet 1.32 4.15 8.00 1.04 1.50 0.80 0.89 2.50 0.93
Sbobet 1.27 4.40 9.25 0.92 1.50 0.92 0.93 2.50 0.89
WewBet 1.33 4.24 7.45 0.78 1.25 1.06 0.91 2.50 0.91
18Bet 1.31 4.40 8.25 0.97 1.50 0.78 0.88 2.50 0.87
Pinnacle 1.29 4.84 10.79 0.81 1.50 1.02 0.89 3.00 0.91
HK
Grorud B
1
29'
0
Ullern 2
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.07 7.50 12.00 0.79 1.25 0.97 0.88 4.25 0.88
Ladbrokes 1.12 8.50 13.00 0.50 3.50 1.45
Bet365 1.14 7.50 10.00 0.85 1.25 0.95 0.97 4.25 0.82
SNAI
William hill 1.10 8.00 13.00
Betway
Easybet 1.14 7.50 10.00 0.86 1.25 0.96 0.99 4.25 0.84
Wade
Mansion88 1.11 6.20 16.00 0.81 1.25 0.99 0.94 4.25 0.86
Interwetten 1.10 8.25 16.00 0.95 4.50 0.75
10Bet
188Bet 1.07 7.50 12.00 0.80 1.25 0.96 0.89 4.25 0.87
12Bet 1.11 6.30 16.00 1.01 1.50 0.79 0.86 4.25 0.94
Sbobet 0.70 1.25 1.00 0.75 4.25 0.95
WewBet 1.14 6.50 10.60 0.81 1.25 0.99 0.89 4.25 0.91
18Bet 1.10 7.00 12.50 0.80 1.25 0.95 0.91 4.25 0.84
Pinnacle 1.11 8.76 14.31 0.87 1.75 0.88 0.88 4.75 0.87
HK
Vindbjart
1
29'
0
Fredrikstad B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.28 5.00 7.30 1.00 0.50 0.82 0.94 3.50 0.86
Ladbrokes 1.22 5.75 9.00 0.25 2.50 2.60
Bet365 1.33 5.00 7.50 1.00 0.50 0.80 0.97 3.50 0.82
SNAI
William hill 1.30 4.60 7.00
Betway
Easybet 1.28 5.00 7.30 1.02 0.50 0.84 0.96 3.50 0.88
Wade
Mansion88 1.30 4.60 7.70 0.98 0.50 0.82 0.98 3.50 0.82
Interwetten 1.33 5.00 7.75 0.85 3.50 0.85
10Bet
188Bet 1.28 5.00 7.30 1.05 0.50 0.79 0.95 3.50 0.87
12Bet 1.30 4.50 7.90 0.97 0.50 0.83 0.92 3.50 0.88
Sbobet 0.90 0.50 0.90 0.98 3.50 0.82
WewBet 1.33 4.47 6.75 0.97 0.50 0.83 0.92 3.50 0.88
18Bet 1.31 4.80 7.00 0.93 0.50 0.82 0.89 3.50 0.85
Pinnacle 1.29 5.23 6.65 0.83 0.50 0.88 0.96 4.00 0.76
HK
Spjelkavik
0
30'
2
Sogndal B
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown 1.38 4.55 4.80 0.85 1.25 0.85 0.79 3.50 0.91
Ladbrokes 1.44 4.80 4.80 0.80 3.50 0.95
Bet365 6.50 5.50 1.33 0.90 0.50 0.90 1.00 4.75 0.80
SNAI
William hill 1.30 4.60 7.00 0.50 2.50 1.50
Betway
Easybet 6.00 5.50 1.33 0.91 0.50 0.91 1.01 4.75 0.81
Wade
Mansion88 5.90 4.45 1.38 0.89 0.75 0.91 0.93 4.50 0.87
Interwetten
10Bet
188Bet 1.38 4.55 4.80 0.86 1.25 0.84 0.80 3.50 0.90
12Bet 5.90 4.45 1.38 0.89 0.75 0.91 0.93 4.50 0.87
Sbobet 0.81 0.75 0.99 1.01 4.50 0.79
WewBet 1.52 4.16 4.42 1.01 1.25 0.79 0.63 3.25 1.20
18Bet 5.75 5.00 1.38 0.87 0.75 0.87 0.92 4.50 0.82
Pinnacle 1.36 5.55 4.39 0.82 1.50 0.88 0.89 3.75 0.82
HK
Prishtina
0
29'
0
KF Gunilla Hei
Công ty Thắng Hòa Thua Sân nhà Điểm chấp Sân khách Cao hơn Bàn thắng Thấp hơn
Macao
Crown
Ladbrokes
Bet365 3.25 2.10 3.20 0.92 0.00 0.87 0.72 1.00 1.07
SNAI
William hill 2.45 2.75 2.80
Betway
Easybet
Wade 2.45 2.88 2.75 0.75 0.00 0.98 0.87 2.00 0.91
Mansion88 3.15 1.84 3.45 0.79 0.00 0.97 0.83 0.75 0.93
Interwetten 3.15 2.00 3.50 2.20 1.50 0.30
10Bet
188Bet
12Bet 3.05 1.91 3.35 0.79 0.00 0.97 0.71 0.75 1.05
Sbobet 0.78 0.00 0.98 0.91 0.75 0.85
WewBet 2.80 1.90 3.12 0.76 0.00 1.00 1.00 1.00 0.76
18Bet 3.10 2.10 3.40 0.79 0.00 0.95 0.90 1.00 0.84
Pinnacle
HK

Kèo bóng đá hôm nay, Tỷ lệ kèo bóng đá trực tuyến chính xác

Tỷ lệ bóng đá trực tuyến hôm nay và ngày mai. Tỷ lệ nhà cái, cá cược bóng đá trực tiếp tối đêm nay giải C1, C2, Anh, Pháp, Đức, Ý, TBN, World Cup..chính xác.

Tỷ lệ kèo là gì?

Tỷ lệ kèo đơn giản là một dữ liệu tỉ lệ được mà các nhà cái đưa ra trước trận đấu. Dựa vào ty le keo này, bạn sẽ đưa ra quyết định cá cược của mình. Đương nhiên để đưa ra kèo chuẩn xác nhất, nhà cái phải tiến hành phân tích toàn bộ các thông tin của hai đội trước trận. ty-le-keo-bong-da-chinh-xac-nhat Tỷ lệ kèo bóng đá chính xác nhất Hiện tại, khi tham gia cá cược bóng đá bạn có thể chơi rất nhiều loại kèo khác nhau. Mỗi keonhacai sẽ có một cách chơi và tỷ lệ riêng mà đã được quy định từ trước. Đương nhiên tỷ lệ có thể thay đổi liên tục dựa vào tình hình của hai đội. Cho nên để xem tỉ lệ kèo chính xác, bạn phải xem được kèo đầy đủ và chuẩn nhất. Hiện tại có những thể loại keonhacai nào? Như chúng tôi đã cho bạn biết ở trên, hiện tại có rất nhiều thể loại kèo khác nhau. Để tham gia cá cược được, bạn phải biết cách chơi của từng kèo. Trong đó có những thể loại kèo phổ biến sau: Kèo Châu Âu Kèo Châu Âu hay còn được gọi là kèo 1X2, bởi khi chơi thể kèo này bạn có 3 cửa cược sau: Cửa 1 ? Dự đoán đội chủ nhà chiến thắng Cửa 2 ? Dự đoán đội khách chiến thắng Cửa 3 ? Dự đoán hai đội hòa nhau Kèo Châu Á Kèo Châu Á hay còn được biết với tên gọi là kèo chấp, đây cũng là một thể loại keonhacai khá phổ biến. Với kèo này, đội mạnh hơn sẽ chấp đội yếu hơn 1 tỷ lệ dự vào thực lực của hai đội. Dựa vào tỷ lệ chấp này, bạn sẽ dự đoán đội thắng trong trận đấu. Kèo Tài Xỉu Kèo Tài Xỉu hay còn được biết đến là kèo trên dưới, đây cũng là kèo được khá nhiều người lựa chọn khi tham gia cá cược bóng đá. Kèo Tài Xỉu có cách chơi cũng khá đơn giản. Khi nhà cái đưa ra tỷ lệ để dự đoán tổng số bàn thắng mà hai đội ghi được trong trận. Nhiệm vụ của người chơi là: Nếu dự đoán hai đội ghi nhiều bàn hơn tỷ lệ nhà cái đưa ra ? Chọn Tài Nếu dự đoán hai đội ghi ít bàn thắng hơn tỷ lệ nhà cái đưa ra ? Chọn Xỉu Các thể loại kèo nhà cái khác Ngoài 3 thể loại keo nha cai như kể trên, bạn còn được tham gia rất nhiều kèo phụ khác như: Kèo tỷ số Kèo ném biên Kèo phạt góc Kèo thẻ phạt Kèo giao bóng Kèo chẵn lẻ,….

Tham gia vào các diễn đàn cá độ bóng đá qua mạng

Đa số các diễn đàn cá độ bóng đá qua mạng chính là nơi hội tụ những tay cá cược hàng đầu. Họ chia sẻ những kiến thức và các tin tức trên các trang mạng xã hội, những câu hỏi và các thắc mắc được đặt ra ở đây sẽ được giải đáp và thảo luận nhiệt tình. Tùy thuộc vào sự tìm hiểu và tinh thần cọ xát là chính người chơi sẽ thu thập được cho mình thật nhiều những thông tin hữu ích.

Chia sẻ tất cả các kinh nghiệm soi tỷ lệ kèo bóng đá hôm nay chính xác

Để tham gia đặt kèo cá độ bóng đá chính xác mọi người cần phải tích lũy đầy đủ những kiến thức cơ bản, kinh nghiệm đặt cược khi đó mới dễ dành được chiến thắng. Đối với từng loại ty le keo mọi người chơi sẽ áp dụng những kỹ năng soi kèo tương ứng mới dễ dàng thắng cược. Tìm hiểu những kinh nghiệm soi kèo bóng đá hiệu quả luôn là chủ đề mà rất nhiều cược thủ quan tâm muốn biết. Nếu anh em cũng đam mê cá cược bóng đá trực tuyến nhưng không có nhiều kinh nghiệm soi kèo, chơi luôn thua… Vậy thì đừng quá lo lắng vì dưới đây chuyên gia nhà cái số 1 hiện nay sẽ giúp anh em có thêm các kinh nghiệm hữu ích. Đảm bảo rằng sẽ giúp anh em có thêm bí quyết để cá độ bóng đá thêm dễ dàng và hiệu quả hơn. Thực tế có rất nhiều các kinh nghiệm soi kèo cá cược bóng đá được đưa ra nhưng không phải chiến thuật hay kinh nghiệm nào cũng phù hợp. Điều quan trọng nữa chính là cược thủ cần biết khi nào mình bắt đầu với những kinh nghiệm nào. Đặt kèo Châu Âu/ Châu Á: tốt nhất người chơi nên thường xuyên cập nhật bảng tỷ lệ kèo thường xuyên từ phía nhà cái đưa ra trong từng trận đấu. Nếu như kèo Châu Âu có xu hướng giảm dần, còn kèo Châu Á hạ ở mức độ nhẹ, thì đội chủ nhà sẽ có cơ hội giành được giành được chiến thắng ở mức cao. Tuy nhiên mọi người cần phải lưu ý một điều chính là kèo Châu Âu sẽ khó soi kèo hôm nay hơn so với kèo Châu Á (dễ nhận thấy được đội thắng kèo). Soi tỷ lệ kèo khi vừa mới xuất hiện: người chơi cần phải cập nhật tỷ lệ kèo thường xuyên trên hệ thống. Điều này nhằm nhận thấy được tỷ lệ kèo hôm nay nào vừa mới được thay đổi để thay đổi tỷ lệ đặt cược. Đặt kèo bóng đá dựa phong độ của từng đội tuyển: theo tất cả các chuyên gia nhà cái trực tuyến đánh giá những trận đấu được xem là an toàn khi tương quan sức mạnh của 2 đội có sự chênh lệch ở mức độ cao và đá sòng phẳng. Do đó, các nhà cái uy tín sẽ không thể can thiệp được vào trận đấu, cho nên người chơi sẽ cảm thấy an toàn hơn khi đặt cược. Yếu tố tâm lý của người chơi: trong tất cả các trận đặt cược mọi người cần phải giữ được tâm lý bình tĩnh, thoải mái. Đặc biệt, không nên vội vàng đặt cược theo đám đông, bởi đây chưa chắc sẽ là kết quả soi kèo chuẩn xác nhất.

Một số thuật ngữ khi lựa chọn tỷ lệ kèo bóng đá châu âu trực tiếp

FT: Full time – Thời gian cả trận đấu 1H: Cược ở hiệp 1 1: Chọn cửa thắng cho đội chủ nhà 2: Chọn cửa thắng cho đội khách X: Chọn cửa hòa Lưu ý thêm, ở tỷ lệ ty le keo trực tiếp hiện nay anh em sẽ không có chuyện được hoàn tiền cược như kèo Châu Á hay kèo tài xỉu mà chỉ có kết quả là thắng hay thua. Vì vậy anh em cần cập nhật các giải đấu lựa chọn thực sự chính xác.

Một số kèo nhà cái phổ biến hiện nay

Thông tin về một số loại kèo cơ bản, tỷ lệ cược được hiển thị trên bảng tỷ lệ kèo nhà cái tại keonhacaibet.com: Kèo nhà cái cược chấp (Tỷ lệ) Hay còn gọi là kèo nhà cái châu á (asian handicap), đây là loại kèo phổ biến được nhiều người chơi cá cược bóng đá trực tuyến sử dụng để tham gia đặt cược nhất. Dựa vào thực lực mà nhà cái sẽ ra kèo đội mạnh chấp đội yếu một tỷ lệ nhất định. Một số tỷ lệ cược chấp phổ biến có thể kể đến như: keonhacai đồng banh (0) – keonhacai đồng nửa (0.25 hay 1/4) – keonhacai nửa trái (0.5 hay 1/2) – keonhacai nửa một (0.75 hay 3/4)… Kèo nhà cái tài xỉu Người chơi dự đoán kết quả tổng số bàn thắng diễn ra trong một trận đấu sau đó đặt cược vào kết quả tài (over) hay xỉu (under) Kèo nhà cái tỷ số (điểm số chính xác) Người chơi dự đoán và đặt cược vào tỷ số bóng đá chính xác của một trận đấu sau đó đặt cược với tỷ lệ trả thưởng cực cao. Kèo nhà cái châu âu (1×2) Đây là loại kèo đặt cược vào kết quả chọn đội thắng hoặc kết quả hòa, kèo này có tỷ lệ trả thưởng thấp hơn so với kèo cược chấp Châu Á đồng nghĩa với việc có tỷ lệ chiến thắng cao hơn. Kèo nhà cái Hiệp 1 Người chơi đặt cược các tỷ lệ kèo cược chấp, tài xỉu, châu âu.. nhưng chỉ tính kết quả trận đấu trong hiệp 1 để phân định thắng/thua kèo. Ngoài các loại kèo được kể trên đây còn có thể kể đến một số loại kèo phổ biến như: kèo penalty, kèo phạt góc, kèo thẻ vàng/thẻ đỏ, kèo cầu thủ ghi bàn..

tỷ lệ Kèo bóng đá hôm nay - Tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tuyến
Kèo bóng đá hôm nay. Bảng tỷ lệ bóng đá kèo nhà cái trực tiếp mới nhất, Xem tỷ lệ cá cược châu Âu, châu Á, tài xỉu trực tuyến đêm nay chính xác